Gabon: Sogatra sa snaží dostať z koľaje pred príchodom Trans-Urb - JeuneAfrique.com

Odparené subvencie, zastaraná flotila a spoločenské napätie ... Napriek novému riadeniu zavedenému od marca sa gabonská dopravná spoločnosť (Sogatra), historický verejný operátor, obáva príchodu spoločnosti Trans-Urb, ktorá je otvorená súkromnému kapitálu.

Vďaka flotile autobusov 300 a viac ako vodičom 750 je Trans-Urb, nováčik na trhu verejnej dopravy, strašidelný pre spoločnosť Sogatra, ktorej podnikanie je hrboľaté najmenej štyri roky. Vozidlá sú už v Gabone, nábory stále prebiehajú a spoločnosť, ktorá je momentálne verejná, sa v decembri otvorí súkromnému kapitálu prostredníctvom PPP.

V júni minister dopravy Justin Ndoundangoye ubezpečil tlač, že táto nová spoločnosť „podporuje Sogatru, čelí ťažkostiam pri prevádzke a úplnej reštrukturalizácii“ a „zúčastní sa na diverzifikácii a zlepšenie dodávok dopravy v Gabone “. Žiadna hospodárska súťaž, ale rozdelenie liniek a provincií, podľa ministra.

Tento článok sa objavil ako prvý Mladá Afrika