10 naznačuje, že máte vzácnu osobnosť (a odlišnú od ostatných) - SANTE PLUS MAG

Už ste niekedy počuli o slávnom americkom teste „MBTI“? Toto je dotazník, ktorý zostavili Isabel Briggs Myers a jej matka Katherine Cook Briggs. Tieto boli inšpirované prácou známeho amerického psychiatra Carla Gustava Junga, aby poskytli ostrý prístup k rôznym ľudským osobnostiam. Tento test, ktorý bol podľa mnohých vedeckých a psychiatrických výskumov spoľahlivý, umožnil identifikovať rôzne typy osobnosti 16.

Tento článok sa objavil ako prvý HEALTH PLUS MAGAZINE