Kamerun: rozpočtový deficit sa na konci septembra rozšíril na úroveň 662 miliárd FCFA 2018(Investície do Kamerunu) - plnenie rozpočtu v Kamerune vydanom Ministerstvom financií (MINFI), naznačuje, že za prvých deväť mesiacov roku 2018, čo odráža príjmy a dotácie uvoľnené a vykonané výdavky, rovnováha primárne je na úrovni -318,4 miliárd FCFA. Primárna bilancia, ktorá nie je ropou, medzitým stojí na hodnote 662 miliárd FCFA.

Tento rozpočtový deficit sa zhoršil, pretože na konci júna 2018 to bolo 601,2 miliárd FCFA. Primárne saldo bolo v tomto období na úrovni -190,5 miliárd FCFA. Primárne saldo bez ropy bolo -410,7 miliárd FCFA.

Rovnako ako v prvom štvrťroku 2018 MINFI naznačuje, že za účelom zabezpečenia riadneho plnenia štátneho rozpočtu a cieľov udalostiach roka, v ekonomickej, sociálnej a rozpočtovej situácii pomerne ťažké nastavenia opatrenia prijaté od začiatku druhej polovice roka pokračovali.

Opatrenia prijaté vládou na zníženie deficitu štátneho rozpočtu zahŕňajú zvýšenie mobilizácie príjmov neolejových, prísnejšie fiškálne regulácie a lepšie monitorovanie efektívnosti verejných výdavkov.

SA

PREČÍTAJTE VIAC